Grootcirkel en Rhumb lijn navigatie

hoe afstand en koers te berekenen tussen twee punten - marine grootcirkel calculator

Formules, programma's en berekeningen of afstand en koers tussen twee punten te bepalen, loxodroom (rhumb lijn) afstand en orthodroom (groot-cirkelmethode) waypoints – orthodromische en loxodromische navigatie – spreadsheet (Excel fiel) - "free" - nautische almanak

Een volledig programma voor alle gebruikers (studenten, zeevarenden, officieren en gezagvoerders van de koopvaardij ....) : koersen, afstanden (rhumb lijn & groot cirkel varen), kompas koers, handmatige - automatische waypoints calculator en route planning.

Dit programma is tot stand gebracht dankzij de aanzienlijke vaardigheid van Jelle Schaap in het ontwikkelen van Excel programma's. Dit kenmerk onderscheidt dit programma van vele andere programma's, welke op het web zijn te vinden. Het programma stelt de gebruiker in staat om alle navigatie data te manipuleren; 60 waypoints (groot cirkel navigatie) en 60 rhumb lijnen kunnen worden gehanteerd. Instrukties zijn toegevoegd aan dit programma.

orthodromische en loxodromische navigatie - grootcirkel calculator

 

De sheet "Chart1" laat een diagram zien met de lokatie van sommige parameters: groot cirkel navigatie, rhumb lijnen, koersen, waypoints ....

orthodromische en lodromische navigatie - diagram

Deze file is geprogrammeerd in Excel Office 2007 in een "binary" format, dus het programma can uitsluitend gebruikt worden op computers met een versie van Office 2007 (of later) geinstalleerd! Versies van Excel Office 97 en Office 2003 zijn echter ook nog steeds in hoge mate in gebruik. Er is besloten om een vergelijkbare versie (zij het met enige beperkingen) te publiceren: een alternatieve methode van "conditional formatting" is gebruikt. Het is in alle versies noodzakelijk om macro's te aktiveren voordat het programma gebruikt kan worden (berekeningen kunnen niet uitgevoerd worden zonder de macro's te aktiveren, zie de programma instrukties!)

file download - Office 2007 and Office 97-2003

 


 

Nautische Almanak (english) 

De auteur wenst zijn dankbaarheid te betuigen aan de Hr. Jelle Schaap voor de tot stand koming van dit programma – (incluis de toestemming voor de vrije verspreiding van dit programma!)

© 2016 nauticalalmanac